Condiţiile de prestare a Serviciilor

Prezentele Condiţii de prestare a Serviciilor se aplică Serviciilor prestate de Jobrapido Utilizatorilor acesteia. Prin utilizarea Serviciilor, Utilizatorul acceptă prezentele Condiţii de prestare a Serviciilor şi notificarea privind informaţiile confidenţiale în ceea ce priveşte procesarea datelor cu caracter personal, disponibilă la următorul link ro.jobrapido.com/info/privacy-policy.

1. Date de contact

Pentru orice informaţii privind Serviciile puteţi contacta:
Jobrapido Srl
Via Paleocapa, 7 – 20121 Milano (MI) – Italia
Cod de identificare fiscală şi TVA: IT11876271005
Societate înregistrată la Camera de Comerţ din Milano
Capital social: 5,000,000 Euro (vărsat în întregime)

2. Ce este Jobrapido?

Căutarea de locuri de muncă

Anunţurile publicate pe Jobrapido sunt preluate automat de pe alte site-uri web sau provin de la clienţii de publicitate ai Jobrapido. Atunci când Anunţurile sunt obţinute de pe alte site-uri, Jobrapido publică un extras din acestea, oferind link-ul pentru vizualizarea întregului Anunţ publicat pe site-ul de origine. Utilizatorul care doreşte să vizualizeze anunţul, dând clic pe link-ul în cauză părăseşte site-ul Jobrapido şi navighează pe site-urile terţilor, Jobrapido nefiind răspunzător pentru conţinutul acestora.
Job Alert şi anunţuri prin e-mail

Oferind adresa sa de e-mail, Utilizatorul se poate abona la serviciul „Job Alert” şi poate primi notificări prin e-mail cu privire disponibilitatea unor noi locuri de muncă corespunzătoare parametrilor de căutare stabiliţi la data înregistrării sau ulterior. Pe lângă notificarea disponibilităţii unor noi anunţuri, serviciul Job Alert poate oferi trimiterea de anunţuri directe corespunzătoare parametrilor de căutare stabiliţi şi conţinând oferte de locuri de muncă relevante.
Utilizatorul poate modifica parametrii de căutare în orice moment pe site sau poate solicita dezactivarea Serviciului. Contul poate fi dezactivat de asemenea în cazul în care Utilizatorul nu îl foloseşte timp îndelungat, în conformitate cu procedurile societăţii, Utilizatorul, însă, putându-se înregistra din nou în orice moment.

Încărcarea curriculum vitae
După înregistrare, Jobrapido va permite încărcarea CV-ului Utilizatorului în sistemele sale, pentru a asigura nu doar disponibilitatea şi posibilitatea de actualizare a acestuia, ci şi accesul terţilor la acesta, cu condiţia aprobării prealabile din partea Utilizatorului, pentru a înlesni întâlnirea dintre cererea şi oferta de muncă. Activitatea în cauză este o activitate de selecţie de personal şi prin urmare nu poate fi realizată decât de agenţiile de recrutare. Jobrapido are grijă să respecte drepturile Utilizatorilor săi şi va implementa funcţia de mai sus doar la finalul procedurii de autorizare iniţiate pe lângă autorităţile competente.

În unele cazuri, clienţii terţi ai Jobrapido (de exemplu, companii de recrutare şi selecţie personal, agenţii de head hunting etc.) pot fi interesaţi nu doar să acceseze CV-ul Utilizatorului, ci şi să îi ofere Utilizatorului posibilitatea de a se înregistra pe platforma lor şi/sau serviciile lor, pentru a facilita căutarea unui loc de muncă şi a spori posibilităţile oferite de Jobrapido. Din acest motiv, Utilizatorul va fi rugat, la înregistrarea pe site, să îşi exprime acordul expres pentru a putea fi înregistrat la entităţile respective, care vor informa în orice caz imediat Utilizatorul cu privire la serviciile oferite şi la condiţiile aferente, invitând Utilizatorul să confirme sau să respingă opţiunea de înregistrare respectivă. Acordul dat societăţii Jobrapido pentru serviciul în cauză este gratuit şi voluntar, iar refuzul de a oferi acest acord nu va afecta prestarea serviciilor de către Jobrapido, împiedicând exclusiv activarea opţiunii de înregistrare pe site-urile şi platformele terţelor părţi.


Utilizatorii Înregistraţi vor fi notificaţi prin e-mail cu privire la activarea serviciului „Încărcare Curriculum Vitae” şi a altor servicii care pot fi implementate de Jobrapido.

3. Limitarea răspunderii

Anunţurile care provin din activitatea de scanare şi creare de link-uri indexate ale altor site-uri web nu face obiectul niciunui control anterior. Pentru activitățile privind serviciul Job Alert şi transmitere prin e-mail a poziţiilor căutate, Jobrapido nu desfăşoară nicio activitate de consultanţă cu scopul de căutare personal de către companii, limitându-şi activitatea la colectarea şi sporirea disponibilităţii Anunţurilor publicate de Clienţii de publicitate pentru Utilizatori, informându-i cu privire la noile Anunţuri din categoriile de locuri de muncă alese de aceştia. Singurul responsabil pentru conţinutul ofertei de locuri de muncă, prin urmare, este Clientul de publicitate. Jobrapido nu este implicată în negocierile dintre Clienţii de publicitate şi Utilizatori şi nu deţine niciun fel de control asupra calităţii, securităţii şi legalităţii ofertelor de locuri de muncă, ori asupra veridicităţii informaţiilor transmise de către Utilizatori Clienţilor de publicitate.
Utilizatorul exonerează şi eliberează Jobrapido de orice răspundere, în limitele prevăzute de lege, cu privire la orice posibile daune sau pretenţii, ale acestuia sau ale terţilor, născute din Anunţurile publicate pe Site-ul Web sau transmise Utilizatorului prin e-mail.
Jobrapido nu poate fi trasă la răspundere de nefuncţionarea Serviciului din cauza terţelor părţi, însărcinate cu furnizarea acestuia.
În cazuri specifice, de exemplu atunci când Curriculum Vitae este pus la dispoziţia terţilor, Jobrapido intenţionează să faciliteze procesul de reperare a locurilor de muncă în baza solicitării primite, oferind contactul direct între potenţialii solicitanți şi diversele companii. Pentru această activitate, Jobrapido va acţiona în calitate de agenţie de recrutare, în conformitate cu prevederile aplicabile, după finalizarea procedurii de autorizare necesare la autorităţile competente.
La înregistrarea pentru serviciul de Job Alert (Notificare de locuri de muncă), prin oferirea adresei de e-mail, Utilizatorul este răspunzător pentru securitatea autentificării, determinată de modulul Cookie Jobrapido. Acest modul Cookie rămâne activ şi recunoaşte automat browserul Utilizatorului până când acesta dă clic pe icoana de logout (ieşire), care împiedică identificarea automată la următoarea vizită.

4. Drepturi de autor

Marca „Jobrapido”, toate mărcile, figurative sau nu, precum şi toate simbolurile, denumirile comerciale, mărcile de servicii, mărcile nominative, ilustraţiile, imaginile şi emblemele care apar pe site-ul Web sunt şi rămân proprietatea exclusivă a Jobrapido şi a utilizatorilor autorizaţi ai licenţelor acordate de aceasta, fiind protejate de legea aplicabilă privind mărcile comerciale şi de tratatele internaţionale în domeniu.
Imaginile, textele şi mărcile distinctive (de exemplu mărcile comerciale, numele de domenii, etc.) ale terţelor părţi care apar pe site-ul Web aparţin proprietarilor acestora şi sunt utilizate exclusiv pentru a declara proprietatea asupra Anunţurilor.

5. Jurisdicţie

Prezentul contract, cu excepţiile prevăzute de legea aplicabilă în materie de protecţie a consumatorilor, este supus legii italiene şi jurisdicţiei exclusive a Tribunalului din Milano.

6. Modificarea acestor Condiţii de prestare a Serviciilor

Jobrapido îşi rezervă dreptul de a modifica aceste Condiţii de prestare a Serviciilor în orice moment, cu notificarea Utilizatorului prin intermediul publicării acestora pe site-ul Web.
Prin continuarea utilizării Serviciilor după publicarea avertizării respective, Utilizatorul acceptă noile Condiţii fără rezerve.

7. Definiţii

Anunţ
Reclamă la o ofertă de angajare, care poate fi accesată prin intermediul site-ului Web, al cărei conţinut este publicat direct pe Jobrapido sau este obţinut automat de pe site-uri Web de anunţuri de locuri de muncă ale terţilor, astfel cum este indicat în anunţul respectiv, pe care Jobrapido îl publică în extras.

Client de publicitate
Persoana care publică Anunţuri prin intermediul site-ului web Jobrapido.

Serviciu
Serviciul de creare de link-uri indexate ale Anunţurilor, publicarea acestora, vizualizarea pe site-ul Web şi, după caz, comunicările prin e-mail oferite de Jobrapido.

Condiţiile de prestare a Serviciilor sau Condiţiile generale
Prezentele condiţii generale de prestare a serviciilor.

Date cu caracter personal
Orice informaţie referitoare la persoane fizice care este sau poate fi identificată, chiar şi indirect, prin intermediul altor informaţii, inclusiv un cod numeric personal.

Subiect al datelor
Orice persoană fizică care este subiectul datelor cu caracter personal.

Site Web sau Site
Jobrapido, un motor de căutare de anunţuri de locuri de muncă ce funcţionează din locaţii amplasate în diferite Ţări din lume, identificat prin Site-ul Web jobrapido.com.

Controlor al datelor
Orice persoană fizică sau juridică, administraţie publică, organism, asociaţie sau altă entitate care are competenţă – în mod individual sau împreună cu un alt controlor al datelor - să stabilească scopurile şi metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal şi a mijloacelor corespunzătoare, inclusiv în materie de securitate, în raport cu funcţionarea şi utilizarea acestui site Web.

Utilizator
Persoana care utilizează serviciile şi produsele oferite de site-ul Web.